Tag Archives: weekend

A Tantric Journey into Intimacy in Belgrade, Serbia

=== SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION ===

Tantričko putovanje u intimnost

Reč intimacy se može posmatrati i kao “into-me-see” (“u-meni-videti“) – koliko nas žudi za ovako nečim? Biti viđen. I videti. Jasno videti svet oko nas i našu vezu sa njim. Uvideti ili “spoznati” našu pravu prirodu.

Praktična primena Tantre u našim modernim životima nudi ključ za nalaženje slobode za kojom žudimo i za intimnošću koju želimo.

Tantra je elegantno jednostavna u svojoj srži. Poziva nas da donesemo svesnost u ono što je nesvesno. To je sve. I to je dovoljno. U ovoj svesnosti mi nalazimo gradivni materijal za ispunjenje dve naše velike želje:

* Spoznajom ko sam ja
* Uspostaviti ljubav prema samom sebi

Ovo će biti putovanje ujedinjenja nešeg srca i uma. Našeg tela i duše. Naše seksualnosti i spiritualnosti. Koristićemo drevna tantrička učenja i meditacije kao osnovu za oslobađanje od osećaja krivice, stida i straha koji nas sputavaju u ispunjenju naše životne svrhe.

Naučićemo kako seksualnost može pojačati našu kreativnost
Otkrićemo kako želja može otvoriti naše srce
Probudićemo ponovo našu intuitivnu prirodu
Otkriti kako savremena nauka dokazuje duh
Predati se primanju ljubavi koju inače toliko jurimo

Koristićemo iskustvene vežbe koje u osnovi imaju drevna tantrička učenja i odvojiti vreme za komentare, refleksije i integraciju naučenog tako da možete ove alate poneti sa sobom van radionice.

Ovo putovanje naših srca biće nežno i pažljivo vođeno ali će takođe zahtevati i hrabrost da se pokažete, da taj deo nas koji želi da ostane mali i manifestuje strah, neizvestnost i sumnju bude viđen. Zato moramo pitati da li ste spremni?

Da li ste spremni za pomak ka milosti, lakoći i ličnoj moći?
Da li ste spremni da iskusite i potpuno utelovite vaše puno pravo da budete voljeni, da stvarate, delujete i izražavate se?
Da li ste spremni da osetite i izrazite svoju mušku/žensku prirodu u svojoj punoći?
Da li ste spremni da otpustite osećaj krivice, straha, stida i ograničavajućih uverenja koja vas sprečavaju da živite svoj život?

Praktikovaćemo klasične Tantra ceremonije i meditacije. Radićemo sa sa tantričkim elemental i čakra sistemima. Radićemo sami, sa partnerima i u grupnom polju.

Ovo je transformacioni vikend. Ako ste spremni odgovorite na poziv.

DETALJI:
19:00 – 22:00 Petak, 27 Maj, Otvoreni Petak, Tantra Puja Otvaranja Srca
11:00 – 18:00 Subota, 28 Maj
11:00 – 17:00 Nedelja, 29 Maj

Lokacija, instrukcije za plaćanje, predlog za smeštaj ako dolazite iz inostranstva i ponuda obroka biće naknadno objavljeni.

Cene: puna cijena 130 Eura. Za rane prijave do 15. Maja snižena cena je 100 Eura. 25 eura ukoliko dolazite samo u petak na otvoreni događaj, u protivnom je ovo uračunato u osnovnu cenu radionice.Prijave su sa nepovratnim depozitom od 50 Eura. Radna cena 70 Eura.

Online prijava: http://goo.gl/forms/P0krovR2lo

Radionica će biti vođena na engleskom i prevođena na srpski jezik.

 

Praktična poruka o seksualnosti i seksualnoj energiji: U Tantri se radi sa seksualnošću jer je to jedan od sistema koji integriše seksualnu energiju kao kreativnu životnu energiju i prihvata ovaj vibrantni i vitalni deo nas samih. Ovo dalje postavlja pitanja kako ćemo i da li ćemo raditi sa seksualnošću na ovoj radionici? Da li će biti nudizma? Da li će se od mene tražiti da dodirujem, budem dodirivan/a ili se na druge načine povezujem sa drugima i da li mogu da modifikujem instrukcije ako mi ne odgovaraju?

Da radićemo sa seksualnom energijom. Pričaćemo o njoj. Učiti o njoj. Pokretaćemo i podizati energiju kroz pokret i disanje sa namerom razvijanja ovakvih sposobnosti na ličnom nivou i uspostavljanja obrasca i uverenja da je seksualna energija nešto što potiče iz nas samih a ne nešto što nam drugi daju. Pokretaćemo energiju sa partnerima i u grupnom ritualu kroz pokret, disanje i vizualizaciju. Neće biti seksualnog i genitalnog kontakta na radionici. Umesto toga otkrićemo kako su naša seksualnost, fizički nivo i siritualnost povezani i nezavisni od seksualnog odnosa sa drugima, tako da možemo stupiti u veću ličnu moć i izbor o tome ćemo koristiti našu seksualnu energiju sa drugima i kako ćemo njome podržavati našu svrhu krećući se kroz život.

Nudizam u tantri nije zahtevan i neophodan. Ukoliko postoje vežbe ili ceremonije gde se poziva na nudizam ili na svlačenje po fazama one su tu da vas podrže u procesu, ukoliko to i vi tako doživljavate ali nije zahtevano.

Svaka vežba sa dodirom može se modifikovati na energetski dodir i možete u bilo kojoj fazi vežbe odlučiti na kom ćete nivou interagovati sa drugima kako bi ste ispoštovali suverenitet vašeg tela.

Sve prethodno rečeno će biti posebno naglašeno ponovo na radionici jer su to važne stvari kako bi se svako osećao ugodno.

Ponovo, ovo je transformacioni vikend. Ako ste spremni odgovorite na poziv.

O Eugene-u

Eugene Hedlund, osnivač Tribal Tantra Škole podučava ove transformacione veštine širom sveta od 2008. Nakon različitih životnih iskustava, radeći kao tantrički savetnik sa pojedincima i parovima, učesnik u popularnim festivalima i učitelj plesa 5 Ritmova, Eugen je odlučio da fokusira svoju energiju u treniranju drugih u tantričkim veštinama i na taj način ih podrži u pronalaženju njihovih darova i deljenju sa drugima.

=== ENGLISH VERSION ===

A Tantric journey into Intimacy
 
The word Tantra is derived from Sanskrit root “tan” meaning to increase, expand or stretch, with tantra meaning to weave, loom or woven together. Thus it can be said to mean we increase as we bring together, we expand as we integrate.
The word intimacy can be considered as “into-me-see” – How many of us are yearning for exactly this? To be seen. And to see. To see clearly the world around and our relationship to it. And to see ourselves. To see or to “know” our true nature.
The practical application of Tantra to our modern lives offers the key to find the freedom we yearn for and intimacy we desire.
 
Tantra is elegantly simple at it’s core. It invites us to bring consciousness to that which was unconscious. That is all. And it is enough. From this consciousness we find the building blocks to fulfill two great desires:
*Know who I am
*Love myself
Ours will be a journey of uniting of our heart and mind. Our body and soul. Our sexuality and spirituality. We will use ancient tantric teachings and meditations as a foundation to support the release of guilt, shame and fear which hinders us in fulfilling our purpose in this life.
*learn how our sexuality can power our creativity
 
*discover how our desire can open our heart
 
*reawaken our primal intuitive nature
 
*discover how science is proving spirit
 
*surrender to receive the love you have been chasing
We will utilize experiential practices connected to the ancient tantric texts with time for commentary, reflection and integration of what was learned, so you may take the tools with you.
This journey into our own heart will be lovingly guided, but will also require the courage to show up, for that part of us which would remain small will manifest into fear, hesitation and doubt, so we must ask, Are you ready?
 
*Are you ready to move toward grace, ease and empowerment?
*Are you ready to experience and fully embody your right to be loved, to create, act and express?
*Are you prepared to be fully empowered and expressed in your clear masculine/feminine?
*Are you ready to let go of the guilt, fear, shame and limiting beliefs holding you back from living your life?
We will practice classic Tantric ceremonies and meditations. We will work with the tantric elemental and chakra systems. We will work on our own, with partners and in the group field. Emphasis will be on healing, empowerment and integration over strict adherence to a timeline and exercise cramming.
This is a transformational weekend. If you are ready, answer the call.
 
DETAILS:
7pm – 10pm Fri, May 27th, Open Event, “Heart Opening Tantra Puja”
11am – 6pm Sat, May 28th
11am – 5pm Sun, May 29th
Cost 130E, 100E Early bird by May 15th. 25E if you are attending only the open event Friday night, otherwise this is included into the workshop price.Non-refundable deposit of 50E is required.Location, payment instructions, accommodation suggestions and meal offerings will be announced later.

Online registration form: http://goo.gl/forms/EZOtevZ6nw

Translation to Serbian language will be available.

About Eugene: Founder of the School of Tribal Tantra, Eugene Hedlund has been teaching these transformational arts around the globe since 2008.
He founded The School of Tribal Tantra as a gateway to accelerate those who are ready to step into their mastery. Eugene’s core passion is to use these tools and gifts in an integrated way which best serves each student.
“I am not here to offer anything new, but to help us remember something old, something true, something that has always been…that you are complete. You are enough. You are worthy of loving and being loved.” ~ Eugene
A practical and clear note on sexuality and sexual energy:
Tantra is associated with sexuality, because it is the one system which integrates sexuality as creative life force energy and says yes to this vibrant and vital aspect of self. Which begs the questions, how or will we work with sexuality in this workshop? Will there be nudity? Will I be required to touch, be touched or otherwise connect with other persons and can I modify any instructions?
1) We will work with sexual energy. We will talk about it. Learn about it. We will move and raise energy through movement and breath with the intention of developing some mastery on the personal level and re-patterning our understanding of this energy as self-sourced versus something others spark within us. We will move energy with partners and in group ritual. This will also be movement, breath and through visualization. There is no sexual or genital contact during the workshop itself. We will instead discover how our sexuality, physicality, spirituality are all interconnected separate from intercourse or sexual acts, so that we may foster greater power and choice regarding how we share our sexual energy with others and how we use this energy to support our purpose as we move through life.
2) There is no required nudity. If there are exercises or ceremonies where nudity or stages of undress are invited, these are to comfort and as they support your process but will not be a requirement in this workshop
3) Any touch exercises may be modified to energetic touch and you are free to change your mind during exercises so as to honor your own body sovereignty.
All of these will be reemphasized as they are relevant during the workshop itself.
 
If you reading this you are already being called. Say yes to that which is saying yes to you. We will meet you there.

A Tantric Journey into Intimacy in Rome, Italy / Weekend immersivo di Tribal Tantra

Weekend nella natura dedicato al Tribal Tantra.
(English Version Below)

Il Tantra è l’unica pratica spirituale che dice SI a tutte le parti di noi stessi, nessuna esclusa. Ed è per questo che è così interessante, ma allo stesso tempo può intimorire o incutere paura.

Ed io sono onorato di offrire un occasione sicura in cui entrare in questo mondo dove nulla è richiesto ma tutto è possibile.
Sono onorato di darvi il benvenuto al vostro essere senza limiti!

————————–————————–————————–
Eugene Hedlund, fondatore della Scuola di Tantra Tribale insegna queste arti trasformative in giro per il mondo dal 2008. Eugene è anche un riconosciuto councelor tantrico che ha aiutato molti individui e coppie nella loro ricerca di vivere una vita di amore e potenzialità senza limiti. Molto attivo nel mondo di festival Eugene ha iniziato a focalizzare la sua attenzione a come dare sostegno ad un pubblico più vasto per farli conoscere il proprio stesso potere e iniziare ad offrire i propri doni con il resto del mondo.

La Missione di Eugene è dare gli strumenti e il supporto che ogni persona necessita per esprimere il proprio SI alla vita senza esitazione, dubbio, vergogna, paura o credenza limitante!

“Sono costantemente ispirato e re-ispirato nel condividere sacri cerchi in tutto il mondo, dove ci si unisce per aprire i cuori ed invitare altri a fare lo stesso. In verità siamo molto più simili che diversi. Non sono certo qui per offrire nulla di veramente nuovo, ma per aiutarci a ricordare qualcosa di antico, di vero, che c’è sempre stato…che sei completo. Sei abbastanza. Meriti di amare ed essere amato. Globalmente, condividiamo llo stesso desiderio più profondo, il desiderio di essere visti semplicemente come siamo e di sentirci accettati. Insieme possiamo sostenerci in questo semplice ma profondo viaggio. Il mondo richiede un Tantra Tribale per tornare a casa verso l’amore. Possano tutti trovare la propria via di casa.”
Eugene Hedlund

www.facebook.com/sheddingskins
www.facebook.com/TribalTantra
————————–———————-

 

DETAILS:

FOR INFO AND REGISTRATION CONTACT: dieghetti@yahoo.com

COST 150E

 

 

ENGLISH VERSION

A Tantric journey into Intimacy

The word Tantra is derived from Sanskrit root “tan” meaning to increase, expand or stretch, with tantra meaning to weave, loom or woven together. Thus it can be said to mean we increase as we bring together, we expand as we integrate.

Tantra is a path to embodied bliss. It is a path of Yes. Tantra is the only practice which includes everything. Excludes nothing.

Tantra is the weaving together of perceived opposites into a place of ease full harmony. This is where we will explore this weekend.

A great source of wounding, frustration, stagnation and being small in life is the sense that we must choose. That there are a series of absoulte choices in life from the deeply defining: Am I a spiritual or sexual being? Do I trust my head or my heart? Should I be Monogamous, Polyamorous or solo? Am I vegetarian, vegan or carnivore? to the mundane: Am I a night or day person? Do I wear bright or dark clothes? Elvis or the Beatles?

Our sense that we must get it “right” – KNOW who we are and forever be that is the source of massive energy loss and with that come a dulling of our senses which are the very gateway with which we experience the magic and wonder of the world. As this goes, so to our capacity for curiosity, wonder, bliss and intimacy.

Tantra and the practical application of Tantra to our modern lives offers the key to free us from this cycle and to experience the freedom we yearn for and open to the connection and intimacy we desire.

Our journey will be a uniting of our heart and mind. Our body and soul. Our sexuality and spirituality. We will use ancient tantric teachings and meditations as a foundation to support the release of guilt, shame and fear which hinders us in fulfilling our purpose in this life.

We will discover hour our desire can be a source of increased sensitivity, so that we may experience more fully the gifts of the physical and sensational world.

We will learn how our sexuality can power our creativity and how harnessing this life force energy will support us in opening our hearts to see and be seen.

We will awaken our primal, animal nature and learn how this vital aspect of self supports our natural intuitive nature so that we may move through life with grace versus doubt.

We will discover how science is proving spirit and that our conscious will can affect matter thus tapping into the practical aspects of our divine nature

We will learn to surrender to receive the love and adoration we have been chasing after only to realize it was always there

Through experiential practices connected to the ancient tantric texts we will connect our spirit to our sensational body, our sensational body to our energetic and sexual body and our energetic body to our heart.. Then we will integrate the mind as a supportive tool, so that the healing, wisdom and awareness gathered in this weekend remain deeply rooted into our being.

This journey of the heart will be lovingly guided, but will also require the courage to show up, for that part of us which would remain small will manifest into fear, hesitation and doubt, so we must ask, Are you ready?

*Are you ready to move toward grace, ease and empowerment?
*How are you pushing your edges…Where are you ready to break through?
*Are you ready to experience and fully embody your right to be loved, to create, act and express?
*Are you prepared to be fully empowered and expressed in your clear masculine/feminine?
*Are you ready to let go of the guilt, fear, shame and limiting beliefs holding you back from living your life?

We will work with various practices and meditations from breath work to shaking to dance. There will be witnessing and being witnessed. Tantric ceremonies of Nyasa and Maithuna. We will work with the tantric elemental and chakra systems. Sometimes you will work on your own, others with a partner and occasionally in the group field. Emphasis will be on healing, empowerment and integration over strict adherence to a timeline and exercise cramming. This is a transformational weekend and requires us to be prepared to face our edge so as to break through.

Tantra is a confrontational path, as it will always show us a clear mirror of where we are at any moment. As tantra is true, it will show us if we are present and in our power or hiding and playing small. We are all yearning to open our hearts and share our light, our gifts with the world. The tantric path is the one way which will constantly invite us to do this through it’s mirroring nature, but it is also the path of pure love and limitless patience, so as we are shown this mirror know that you are also being witnessed in your highest light and nothing you do or fail to do will alter this image for tantra is also the path home. Home to your heart where you will be welcomed again and again.

A practical and clear note on sexuality and sexual energy: Tantra is associated with sexuality, because it is the one system which integrates sexuality as creative life force energy and says yes to this vibrant and vital aspect of self. Which begs the questions, how or will we work with sexuality in this workshop? Will there be nudity? Will I be required to touch, be touched or otherwise connect with other persons and can I modify any instructions?

1) We will work with sexual energy. We will talk about it. Learn about it. We will move and raise energy through movement and breath with the intention of developing some mastery on the personal level and re-patterning our understanding of this energy as self-sourced versus something others spark within us. We will move energy with partners and in group ritual. This will also be movement, breath and through visualization. There is no sexual or genital contact during the workshop itself. We will instead discover how our sexuality, physicality, spirituality are all interconnected separate from intercourse or sexual acts, so that we may foster greater power and choice regarding how we share our sexual energy with others and how we use this energy to support our purpose as we move through life.

2) There is no required nudity. If there are exercises or ceremonies where nudity or stages of undress are invited, these are to comfort and as they support your process but will not be a requirement in this workshop

3) Any touch exercises may be modified to energetic touch and you are free to change your mind during exercises so as to honor your own body sovereignty.

A Tantric Journey into Intimacy in San Diego, CA

The word Tantra is derived from Sanskrit root “tan” meaning to increase, expand or stretch, with tantra meaning to weave, loom or woven together. Thus it can be said to mean we increase as we bring together, we expand as we integrate.

The word intimacy can be considered as “into-me-see” – How many of us are yearning for exactly this? To be seen. And to see. To see clearly the world around and our relationship to it. And to see ourselves. To see or to “know” our true nature.

The practical application of Tantra to our modern lives offers the key to find the freedom we yearn for and intimacy we desire.

Tickets Here: http://bliss-life-april-2016-sd.eventbrite.com/

Tantra is elegantly simple at it’s core. It invites us to bring consciousness to that which was unconscious. That is all. And it is enough. From this consciousness we find the building blocks to fulfill two great desires:

*Know who I am
*Love myself


Ours will be a journey of uniting of our heart and mind. Our body and soul. Our sexuality and spirituality. We will use ancient tantric teachings and meditations as a foundation to support the release of guilt, shame and fear which hinders us in fulfilling our purpose in this life.

*learn how our sexuality can power our creativity

*discover how our desire can open our heart

*reawaken our primal intuitive nature

*discover how science is proving spirit

*surrender to receive the love you have been chasing

We will utilize experiential practices connected to the ancient tantric texts with time for commentary, reflection and integration of what was learned, so you may take the tools with you.

This journey into our own heart will be lovingly guided, but will also require the courage to show up, for that part of us which would remain small will manifest into fear, hesitation and doubt, so we must ask, Are you ready?

*Are you ready to move toward grace, ease and empowerment?
*Are you ready to experience and fully embody your right to be loved, to create, act and express?
*Are you prepared to be fully empowered and expressed in your clear masculine/feminine?
*Are you ready to let go of the guilt, fear, shame and limiting beliefs holding you back from living your life?

We will practice classic Tantric ceremonies and meditations. We will work with the tantric elemental and chakra systems. We will work on our own, with partners and in the group field. Emphasis will be on healing, empowerment and integration over strict adherence to a timeline and exercise cramming.

This is a transformational weekend. If you are ready, answer the call.

This 6 Hour Tantra Experience will be facilitated by International Tantra Teacher Eugene Hedlund.

Saturday April 23rd
12:00 PM – 6:00 PM
(please be at least 15 minutes early so we can start on time)

Tickets Here: http://bliss-life-april-2016-sd.eventbrite.com/


A practical and clear note on sexuality and sexual energy:

Tantra is associated with sexuality, because it is the one system which integrates sexuality as creative life force energy and says yes to this vibrant and vital aspect of self. Which begs the questions, how or will we work with sexuality in this workshop? Will there be nudity? Will I be required to touch, be touched or otherwise connect with other persons and can I modify any instructions?

1) We will work with sexual energy. We will talk about it. Learn about it. We will move and raise energy through movement and breath with the intention of developing some mastery on the personal level and re-patterning our understanding of this energy as self-sourced versus something others spark within us. We will move energy with partners and in group ritual. This will also be movement, breath and through visualization. There is no sexual or genital contact during the workshop itself. We will instead discover how our sexuality, physicality, spirituality are all interconnected separate from intercourse or sexual acts, so that we may foster greater power and choice regarding how we share our sexual energy with others and how we use this energy to support our purpose as we move through life.

2) There is no required nudity. If there are exercises or ceremonies where nudity or stages of undress are invited, these are to comfort and as they support your process but will not be a requirement in this workshop

3) Any touch exercises may be modified to energetic touch and you are free to change your mind during exercises so as to honor your own body sovereignty.

All of these will be reemphasized as they are relevant during the workshop itself.

If you reading this you are already being called. Say yes to that which is saying yes to you. We will meet you there.

Coming Home in Helsinki: A Heart Opening Journey of 5 Rhythms® and Tribal Tantra

The War is Over. The time for protecting, defending…hiding this heart, your heart, has passed. There is a new calling… A calling to a new service: the service of love. The old armor, the sword and shield are no longer required. This is a calling to remember…and return to you…

Here begins the journey home. Step by step, unpeeling the layers, releasing the armor of false security and revealing the vibrant, living, breathing heart underneath…at last to revel in the freedom of spaciousness, as your unbound true and higher self is given permission to see, be seen and soar.

We arrive into our bodies, supported by the 5 Rhythms Map. From this rooted place, the ways of Tribal Tantra will invite us to soften our defenses and allow our Anahata, Fourth or Heart Chakra to open.

As individuals, in partnership and with tribe, we will undertake a transformational journey of dance, art and ceremony born from the spirit of shamanic journey work, heart centered tantric ceremony and the body presence of moving meditation and dance.

You are invited to this Sacred Gathering June 5-7 at Eskus Performing Center in Helsinki, Finland. All sessions and course materials included. Investment in Self: €195 (€165 if paid in full by Msy 15). *Friday Night Only €35

WHAT IS TRIBAL TANTRA?

Tribal Tantra is a practice of dance, ceremony, ritual, seeing and being seen which is born from and returns to our heart center. From this center there are four “ways” which we explore to learn the subtle nature of how we invite duality into our lives which veils us from the awakening to our true and authentic self.

The Four ways are: Surrender, Connection, Wholeness and Seeing.

The School of Tribal Tantra offers a full curriculum to support each individual seeker to discover, embody and share their unique gifts with the world through transformational workshops to Teacher Trainings for those called to the Movement Meditation or Tantric Paths.

The first US Level I Trainings for Movement Facilitators and Tantric Guides will be offered in April/May 2015. For more information or to be on the waiting list, email eugene@sheddingskins.com

ABOUT EUGENE:

Eugene Hedlund is a certified 5 Rhythms® teacher and founder of The School of Tribal Tantra. He is based in San Diego, CA and leads workshops and trainings (TT) in the US, Europe, Asia and Australia.

In 2014 alone, Eugene taught in 11 countries and 18 states. He is constantly inspired and re-inspired by the invitation to share sacred circles where seekers gather to open their hearts and invite others to do the same.

He has observed that in the end we are so much more alike than different the world over and it is intentional gatherings such as this which will offer the way to a genuine global spirit of oneness in our lifetime.